Správa nemovitostí a bytového fondu Liberec

Naše společnost vznikla roku 1996 se sídlem v Liberci. Jsme největším správcem nemovitostí v regionu spravující majetek bytových družstev, kterým byla poskutnuta dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů. Hlavním předmětem činnosti je správa nemovitostí pro 98 bytových družstev a společenství vlastníků ve 13 městech naší republiky. Celková účetní hodnota je cca 4,12 mld. Kč.

Pravidelně se vzděláváme v právní a účetní oblasti a klademe velký důraz na osobní odpovědnost každého pracovníka. Díky vysoké flexibilitě jsme schopni pružně reagovat na individuální požadavky, které vyžaduje správa domů našich klientů nejenom v Liberci.

Zajišťujeme také správu nemovitostí s diametrálně odlišnou strukturou vlastnických vztahů, kdy jsou v jednom společenství vlastníků jednotek všechny možné formy vlastnictví. Tyto situace si žádají vysoký standard účetních dovedností z důvodu rozdílnosti účetních postupů dle vlastnického práva.

Interma BYTY, a.s.

Přejděte na náš hlavní web, kde se s námi seznámíte blíž a najdete vždy aktuální informace.

Navštívit +

Nabídka správa

Prohlédněte si podmínky správy nemovitostí. Pojištění odpovědnosti máme sjednáno ve výši 10 mil. Kč.

Navštívit +